Subjes 01   3 comments

Naar aanleiding van de BBT (Best Beschikbare Techniek) lijst heb ik een paar ideeën uitgetest.

Based on the BBT (Best Available Technique) list, I have tested a few ideas.

Niet dat ik die lijst onzin vind verre van dat. Er staan een aantal goede dingen in alleen mbt cardioide sub array’s zijn er wat meer mogelijkheden dan dat er in die lijst als een oplossing aangedragen wordt mbt “sub overlast”.

Not that I think the list is nonsense. There are a number of good things in the document only with respect to cardioid subarrays there are more possibilities than presented in the list as a solution regarding “sub nuisance”.

beleidregel_geluid_bij_evenementen_-_maart_2018.pdf alias (dit is dus het document waar o.a. de BBT lijst terug is te vinden in het laatste stuk).                                                    (this is the document where, among other things, the BBT list can be found in the last part).

Mocht het niet gewenst zijn dat ik dit op mijn blog post mijn excuses en laat het even weten dan verwijder ik het weer.

Quote uit de BBT lijst:

Ook wordt opgemerkt dat het frequentiebereik van uitdoving bij bepaalde technieken beperkt is. De Stedelijke Expertgroep Geluid is van mening dat alleen gewerkt moet worden met ‘echte’ cardioïde opstellingen in een verhouding van maximaal 1:2. Dit betekent dat er voor elke twee subwoofers ten minste een subwoofer gebruikt wordt in tegengestelde richting. Opstellingen als ‘end fire’ en andere alternatieven moeten geweerd worden, tenzij een gelijkwaardige werking is bewezen.

Einde Quote.

Quote from the BBT list:

It is also noted that the frequency range of reduction is limited in certain techniques. The Urban Expert Group Sound (?) has the opinion that only ‘real’ cardioid setups should be used in a ratio of a maximum of 1: 2. This means that for every two subwoofers at least one subwoofer is used in the opposite direction. Set-ups such as ‘end fired’ and other alternatives must be excluded unless an equivalent effect has been proven.

End of Quote.

De voorgestelde maximale verhouding van 1:2 (per 2 subs dus 1 extra sub voor het realiseren van een cardioide opstelling) werkt in mijn opinie minder goed dan 1:1 zeker in het far field waar overlast te verwachten valt.

The proposed maximum ratio of 1: 2 (per 2 subs so 1 extra sub for the realization of a cardioid set-up) does not work as well (in my opinion) compared to 1: 1 in the far field where sub nuisance can be expected.

Verder moet er gewerkt worden met een echte cardioide set-up maar wat wordt daarmee bedoelt?

Er zijn nogal wat mogelijkheden:

Furthermore, there must be worked with a real cardioid set-up but what does that mean?There are quite a few possibilities:

*CSA of Cardioid Sub Array: Dit type array wordt ook wel Front-Back-Front (1:2) of Front-Back (1:1) genoemd. Werkt goed en zeker Front-Back geeft een erg goede reductie aan de achterkant. Dit type array wordt aan de achterkant gemeten waar de sub die naar achter gericht is in fase gezet wordt met de subs die naar de voorkant gericht zijn. Daarna wordt de polariteit gedraaid op de sub die naar achter gericht staat.

* CSA or Cardioid Sub Array: This type of array is also called Front-Back-Front (1: 2) or Front-Back (1: 1). Front-Back gives a very good reduction at the back. Again, this type of array is measured at the back where the sub that is directed backwards is phase aligned with the subs directed towards the front and after that the sub aimed at the back is polarity reversed.

Ik ga er van uit dat dit type array bedoelt wordt met: “dat alleen gewerkt moet worden met ‘echte’ cardioïde opstellingen“.

I assume that this type of array is meant by: “real “cardioid setups”.

*Gradient/Reversed End Fired: 2 subs achter elkaar met de speakers naar voren waarbij de achterste sub aan de achterkant gemeten in fase gezet wordt met de voorste en dan polariteit gedraaid wordt. Bij een 1:1 verhouding reduceert dit type array het meest aan de achterkant met als nadeel dat dit type array aan de voorkant nooit 100% in fase gezet kan worden met de rest van het systeem.

* Gradient / Reversed End Fired: 2 subs in succession speakers facing forward. The rear sub is measured at the back of the array phase aligned to the front sub and then polarity reversed. At a 1: 1 ratio, this type of array reduces best at the back with the disadvantage that this type of an array can never be 100% in phase at the front with the rest of the system.

*End Fired Sub Array: Dit is in mijn opinie de best klinkende array maar inderdaad reduceert dit type array het minst t.o.v. bovenstaande array’s zeker als het maar om 2 subs achter elkaar gaat. Een End Fired van 4 werkt goed maar geeft wat problemen qua “Footprint”(er is veel ruimte nodig qua plaatsing). Dit type array wordt aan de voorkant afgemeten. Alle subs worden in fase gezet met de achterste sub m.b.v. delay (of All-Pass filters).

* End Fired Sub Array: In my opinion this is the best sounding array, but indeed this type of array reduces least compared to the others mentioned previously, especially if it is an array of 2 subs. An End Fired of 4 works well but gives some problems in terms of “Footprint” (a lot of space needed). This type of array is measured at the front. All subs are put in phase with the rear sub by means of delay (or All-Pass filters).

Na een beetje gerommeld te hebben met MAP on line van Meyer Sound om een paar ideeën uit te werken betreffende sub array’s heb ik die ideeën dus getest.

After a bit of messing around with MAP on line from Meyer Sound to work out a few ideas about sub-arrays, I tested those ideas.

Allereerst een non cardioid opstelling van 6 x Meyer Sound 900LFC in stacks van 2 naast elkaar als een soort va referentie en voor mij om even wakker te worden en me voor te bereiden op het afmeten van +/- 14 a 16 verschillende Sub Array’s (het type sub maakt verder niet veel uit maar dit type sub in de benodigde aantallen heb ik tot mijn beschikking dus….iets met roeien met de riemen etc.).

First of all a non cardioid setup of 6 x Meyer Sound 900LFC in stacks of 2 next to each other as a kind of reference and for me to wake up and prepare myself for measuring +/- 14 to 16 different Sub Array’s (the brand or type of sub-woofer does not matter much but these are the ones i have 😉 )

 

Deze diashow vereist JavaScript.

3 x stack of 2 all to front (Map file)

CSA (Cardioid Sub Array) verhouding 4 naar voren 2 naar achteren wat dus neer komt op 1:2 

Deze diashow vereist JavaScript.

CSA HORIZONTAL STACKS OF 2 FF (Map file)

3 x Front Back naast elkaar

Deze diashow vereist JavaScript.

008 3 stacks FB next to eachother (Map file)

End Fired 3 stacks van 2

Deze diashow vereist JavaScript.

3 x stack of 2 all to front END FIRED (map file)

End Fired 3 stacks van 2 (Front-Back per stack) 

Deze diashow vereist JavaScript.

010a 3 stacks mix FB end fired (Map file).

Een mix van Reversed End Fired (gradient) en End fired

Deze diashow vereist JavaScript.

0010b 3 stacks FB MIX Reversed end fired:end fired FINAL (Map file)

3 x stack van 2 all to front

Deze diashow vereist JavaScript.

011 3x stack front facing 2 front 1 back gradient (map file)

 

 

Deze diashow vereist JavaScript.

012 gradient out of 2xfb front 1xfb back (Map file)

 

 

Posted 20/07/2018 by timobeckmangeluid in Subs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: