Archive for oktober 2011

“TANSTAAFL” There ain’t no such thing as a free lunch (statement i got from B.mcCarthy)   2 comments

Om uit te leggen waarom ik bij 99% van klussen die ik draai een analyzer gebruik om een geluidsysteem te checken en af te regelen moet ik eerst een kleine uitleg geven over de filters die in standaard processors zitten en wat de consequenties zijn van het toepassen van die filters (de filtering is nodig zodat elke speaker dat gedeelte van het frequentie gebied weergeeft waar hij voor gemaakt is) . Om dit uit te leggen gebruik ik in 1ste instantie een programma wat ik tijdens de meyersound seminars heb gekregen van Magu namelijk RBV2-9 . Hierin kan ik de fase en frequentie response simuleren per filter .

In order to explain why i use a analyzer on 99% of the jobs i do it’s paramount to explain a little bit about the filters available in standard processors and the consequences using these filters Lees de rest van dit artikel »