Archive for juli 2011

Real live allignment   Leave a comment

Ok dit is een voorbeeld van een real live situatie . Het zijn screen shots van SIM3 in een ruimte met een line array . Allereerst een screen shot van de begin situatie .

Ok this is a example of a real world situation . Here are a couple of screen-shots from Meyersounds SIM3 in a live room with a line array of 7 cells . Lees de rest van dit artikel »